آزمایشگاه دانش بنیان رستاک

به اطلاع می رساند شرکت دانش بنیان پرتو رایان رستاک آمادگی دارد تا آزمون SEM، آزمون TEM، آزمون XRD، آزمون XRF و آزمون BET را به متخصصان و دانش پژوهان گرامی با بهترین کیفیت و سریعترین زمان ممکن ارائه نماید.

شما می توانید جهت ارسال نمونه و انجام مراحل پذیرش به لینک آزمایشگاه دانش بنیان رستاک مراجعه فرمایید.

آزمایشگاه نانو ساختار رستاک

 

آزمایشگاه دانش بنیان رستاک ضمن استقبال از ارائه خدمات حضوری بابت آزمون SEM و آزمون TEM به اطلاع می رساند که در صورت درخواست آنالیز ها به شکل حضوری (حتی در روزهای تعطیل)، انجام هماهنگی قبلی ضروری است.

طرح 20+20
Medical X-Ray Tubes
فهرست