تعرفه های SEM + EDAX :

  • SEM + EDAX: هر ساعت 2،200،000 ریال
  • پوشش طلا: 220،000 ریال

Chamber vacuum: Resolution:
• High-vacuum: < 6e-4 Pa • High-vacuum
• Low-vacuum: 10 to 130 Pa – 3.0nm at 30kV (SE)
• ESEM-vacuum: 10 to 2600 Pa – 4.0nm at 30kV (BSE)
•4-axis motorized stage – 10nm at 3kV (SE)
• Accelerating voltage: • Low-vacuum
200V – 30Kv – 3.0nm at 30kV (SE)
Detectors: – 4.0nm at 30kV (BSE)
• Everhardt-Thornley SED – < 12nm at 3kV (SE)
• Low-vacuum SED (LFD) • Extended vacuum mode (ESEM)
• Gaseous SED (GSED) – 3.0nm at 30kV (SE)
• IR-CCD
• Solid-state BSED

جهت پذیرش نمونه لطفا کد نمونه را از طریق وبسایت دریافت و  به همراه نمونه برای آزمایشگاه ارسال فرمایید.

به استحضار می رساند از پذیرفتن نمونه های بدون کد معذوریم.

فهرست