تعرفه های SEM + EDAX :

  • SEM + EDAX: هر ساعت 2،200،000 ریال
  • پوشش طلا: 220،000 ریال

Chamber vacuum:Resolution:
• High-vacuum: < 6e-4 Pa• High-vacuum
• Low-vacuum: 10 to 130 Pa– 3.0nm at 30kV (SE)
• ESEM-vacuum: 10 to 2600 Pa– 4.0nm at 30kV (BSE)
•4-axis motorized stage– 10nm at 3kV (SE)
• Accelerating voltage:• Low-vacuum
200V – 30Kv– 3.0nm at 30kV (SE)
Detectors:– 4.0nm at 30kV (BSE)
• Everhardt-Thornley SED– < 12nm at 3kV (SE)
• Low-vacuum SED (LFD)• Extended vacuum mode (ESEM)
• Gaseous SED (GSED)– 3.0nm at 30kV (SE)
• IR-CCD
• Solid-state BSED

جهت پذیرش نمونه لطفا کد نمونه را از طریق وبسایت دریافت و  به همراه نمونه برای آزمایشگاه ارسال فرمایید.

به استحضار می رساند از پذیرفتن نمونه های بدون کد معذوریم.

فهرست