تعرفه آزمون (دانشجویی):

DLS هزینه آزمون برای هر نمونه    1,500,000   ریال

Zeta potential هزینه آزمون برای هر نمونه   1,500,000   ریال

کاربرد آزمون (DLS / Zeta potential)

  • تعیین اندازه ذرات فلزی ، پلیمری و سرامیکی در اندازه ای کمتر از 10 میکرومتر
  • تعیین پتانسیل سطحی به منظور رسیدن به شرایط دیسپرس پایدار

مشخصات فنی دستگاه: (DLS / Zeta Potential)

  • مدل دستگاه : Nano – flex 2
  • لیزر  780 نانومتر
  • محدوده دمائی 5 الی 90 درجه با دقت 0.1 درجه سلسیوس

مشخصات نمونه :

  • پودر دیسپرس شده در محدوده غلظتی 0.01 – 40  درصد حجمی
  • محدوده درجه اسیدی: 3~ 12

  • حجم مورد نیاز برای هر آزمون : 10mLit

جهت پذیرش نمونه لطفا کد نمونه را از طریق وبسایت دریافت و  به همراه نمونه برای آزمایشگاه ارسال فرمایید.

به استحضار می رساند از پذیرفتن نمونه های بدون کد معذوریم.

فهرست