نمونه سازی TEM

 

نمونه مورد مطالعه در TEM، مانند تمامی روش های میکروسکوپی دیگر باید ویژگی هایی داشته باشد که مهم ترین آنها نازکی در حد میکرون است. آماده سازیهای مذکور توسط نمونه سازهای TEM همچون برش دهنده های دیسکی ، ION Beam Milling برای نمونه های فلزی ، اولترا میکرو توم برای نمونه های بایولوژیک و اسپاتر کوتر و نیز توسعه روشهای قراردادن نمونه ها بر روی گرید های مخصوص مطالعه در TEM انجام می پذیرد.
شرکت پرتو رایان رستاک متکی به تجربه طولانی بیست ساله کارشناسان خود آمادگی دارد تا خدمات فنی و تخصصی شامل تامین دستگاهها و لوازم یدکی و مصرفی، نصب، سرویس، تعمیر و راه اندازی دستگاههای نمونه ساز را ارائه نماید.

نمونه سازی TEM

 

نمونه مورد مطالعه در TEM، مانند تمامی روش های میکروسکوپی دیگر باید ویژگی هایی داشته باشد که مهم ترین آنها نازکی در حد میکرون است. آماده سازیهای مذکور توسط نمونه سازهای TEM همچون برش دهنده های دیسکی ، ION Beam Milling برای نمونه های فلزی ، اولترا میکرو توم برای نمونه های بایولوژیک و اسپاتر کوتر و نیز توسعه روشهای قراردادن نمونه ها بر روی گرید های مخصوص مطالعه در TEM انجام می پذیرد.
شرکت پرتو رایان رستاک متکی به تجربه طولانی بیست ساله کارشناسان خود آمادگی دارد تا خدمات فنی و تخصصی شامل تامین دستگاهها و لوازم یدکی و مصرفی، نصب، سرویس، تعمیر و راه اندازی دستگاههای نمونه ساز را ارائه نماید.

فهرست