دستگاه های نمونه سازی

دستگاه های نمونه سازی

دستگاههای آماده سازی نمونه در فراهم کردن نمونه جهت آنالیز آن توسط اسپکترومتر و دیفرکتومترهای اشعه ایکس و یا میکروسکوپهای الکترونی مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت پرتو رایان رستاک متکی به تجربه طولانی بیست ساله کارشناسان خود آمادگی دارد تا خدمات فنی و تخصصی شامل تامین دستگاهها و لوازم یدکی و مصرفی ، نصب ، سرویس ، تعمیر و راه اندازی دستگاههای نمونه ساز را ارائه نماید.

دستگاههای آماده سازی نمونه در فراهم کردن نمونه جهت آنالیز آن توسط اسپکترومتر و دیفرکتومترهای اشعه ایکس و یا میکروسکوپهای الکترونی مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت پرتو رایان رستاک متکی به تجربه طولانی بیست ساله کارشناسان خود آمادگی دارد تا خدمات فنی و تخصصی شامل تامین دستگاهها و لوازم یدکی و مصرفی ، نصب ، سرویس ، تعمیر و راه اندازی دستگاههای نمونه ساز را ارائه نماید.

نمونه سازی TEM

نمونه سازی SEM

نمونه سازی XRF-D

فهرست