تعرفه آزمون (دانشجویی) :

عنوان قیمت ( تومان )
تا دمای 600 درجه با نرخ 10 درجه و بیشتر 210,000
تا دمای 800 درجه با نرخ 10 درجه و بیشتر 280,000
تا دمای 1000 درجه با نرخ 10 درجه و بیشتر 350,000
تا دمای 1200 درجه با نرخ 10 درجه و بیشتر 450,000

 

کاربردها:

بررسى رفتار مواد جامد با تغییر دما شامل:

بررسى واکنشهاى رخ داده در ماده با تغییر دما

بررسى تغییر جرم ماده با تغییر دما

تعیین نقطه ذوب مواد

بررسى تغییر حالت مواد با تغییر دما

بررسى مقاومت گرمایى مواد

 

مشخصات فنی:

مدل STA 504 ساخت شرکت BAHR آلمان

گستره کارکرد دمایی: دمای محیط تا 1550 درجه سیلسیوس

اتمسفرهای آرگون و هوا

نرخهای حرارتی قابل انجام: 3-40⁰C

امکان ثبت سیکل سرد شدن

جهت پذیرش نمونه لطفا کد نمونه را از طریق وبسایت دریافت و  به همراه نمونه برای آزمایشگاه ارسال فرمایید.

به استحضار می رساند از پذیرفتن نمونه های بدون کد معذوریم.

فهرست