تعرفه آزمون (دانشجویی):

هزینه آزمون برای هر نمونه: 2,500,000 ریال

کاربرد آزمون (BET)

  • اندازه گیری سطح ویژه مواد (کاتالیستیها –نانو جاذبها و …)
  • تعیین قطر منافذ ,حجم منافذ ,ساخت سطح و توزیع اندازه منافذ نانو ذرات
  • تخمین تک نقطه ای سطح ویژه ذرات به روش جذب سطحی نیتروژن

 

مشخصات فنی دستگاه (BET) :

  • مدل دستگاه : BELSORP – mini II
  • سطح ویژه : 0.01m2/g
  • توزیع  اندازه خو ها : 200-0.35 نانومتر
  • قابلیت آنالیز سه نمونه همزمان
  • انجام آنالیز 40 نقطه ای

مقدار مورد نیاز نمونه:

100mgr

جهت پذیرش نمونه لطفا کد نمونه را از طریق وبسایت دریافت و  به همراه نمونه برای آزمایشگاه ارسال فرمایید.

به استحضار می رساند از پذیرفتن نمونه های بدون کد معذوریم.

فهرست