نمونه سازی SEM

 

نمونه مورد مطالعه در SEM، مانند تمامی روش های میکروسکوپی دیگر باید ویژگی هایی داشته باشد که مهم ترین آنها ابعاد محدود و صلب بودن نمونه است. همچنین رسانا بودن سطح نمونه شرط لازمی است تا بتوان آن را توسط SEM مورد بررسی قرار داد. به همین جهت ، برای نمونه های نارسانا ، از یک پوشش نازک رسانا ((Au/Pd بر روی نمونه استفاده می شود.
شرکت پرتو رایان رستاک متکی به تجربه طولانی بیست ساله کارشناسان خود آمادگی دارد تا خدمات فنی و تخصصی شامل تامین دستگاهها و لوازم یدکی و مصرفی، نصب، سرویس، تعمیر و راه اندازی دستگاههای نمونه ساز را ارائه نماید.

نمونه سازی SEM

 

نمونه مورد مطالعه در SEM، مانند تمامی روش های میکروسکوپی دیگر باید ویژگی هایی داشته باشد که مهم ترین آنها ابعاد محدود و صلب بودن نمونه است. همچنین رسانا بودن سطح نمونه شرط لازمی است تا بتوان آن را توسط SEM مورد بررسی قرار داد. به همین جهت ، برای نمونه های نارسانا ، از یک پوشش نازک رسانا ((Au/Pd بر روی نمونه استفاده می شود.
شرکت پرتو رایان رستاک متکی به تجربه طولانی بیست ساله کارشناسان خود آمادگی دارد تا خدمات فنی و تخصصی شامل تامین دستگاهها و لوازم یدکی و مصرفی، نصب، سرویس، تعمیر و راه اندازی دستگاههای نمونه ساز را ارائه نماید.

فهرست