آنالیز اشعه ایکس

تجهیزات آزمایشگاهی بر پایه آنالیز اشعه ایکس

آنالیز اشعه ایکس ، تکنیک آزمایشگاهی قدرتمندی جهت تجزیه و تحلیل عنصری و بررسی اطلاعات ساختاری یا خصوصیات شیمیایی نمونه می باشد. موارد مذکور توسط طیف سنجها (XRF) و پراش سنجهای اشعه ایکس (XRD) انجام می پذیرد که هیچ کدام از آنها منجر به تخریب نمونه نگردیده بطوریکه پس از انجام آزمایش خصوصیات شیمایی نمونه تغییر نمی یابد.

آنالیز اشعه ایکس ، تکنیک آزمایشگاهی قدرتمندی جهت تجزیه و تحلیل عنصری و بررسی اطلاعات ساختاری یا خصوصیات شیمیایی نمونه می باشد. موارد مذکور توسط طیف سنجها (XRF) و پراش سنجهای اشعه ایکس (XRD) انجام می پذیرد که هیچ کدام از آنها منجر به تخریب نمونه نگردیده بطوریکه پس از انجام آزمایش خصوصیات شیمایی نمونه تغییر نمی یابد.

فلورسانس پرتو ایکس

X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY

طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس یکی از روش‌ های آنالیز عنصری است که از آن به طور وسیعی در صنعت و مراکز پژوهشی استفاده می‌ شود. این دستگاه توانایی انجام آنالیز عنصری نمونه‌های معدنی مانند نمونه‌های زمین‌شناسی ، کانی‌ها ، سنگ‌ها ، شیشه ، سیمان ، سرامیک‌ها ، آلیاژهای فلزی و غیره را دارد.

طیف سنج پراش اشعه ایکس

X-RAY DIFFRACTION

پراش اشعه ایکس در مشخصه‌ یابی ساختار بلوری مواد ، از جمله در اندازه‌گیری میانگین فواصل بین لایه‌های اتمی ، بررسی ساختار کریستالی مواد ناشناخته ، تعیین مشخصات ساختاری شامل پارامتر شبکه ، اندازه و شکل دانه کاربردهای فراوان دارد. هم چنین در تشخیص فازهای کریستالی و موقعیت آن ها و اندازه‌گیری ضخامت فیلم های نازک و چند لایه استفاده می‌شود.

لامپ های اشعه ایکس

X-RAY TUBE

شرکت پرتو رایان رستاک آمادگی تهیه و تامین لامپهای اشعه ایکس مورد استفاده در انواع دستگاه های XRD و XRF را دارا می باشد.