آزمایشگاه DLS / Zeta potential

خانهchevron_rightآزمایشگاه Zeta potentialتعرفه آزمون (دانشجویی): DLS هزینه آزمون برای هر نمونه    1,500,000   ریال Zeta potential هزینه آزمون برای هر نمونه   1,500,000   ریال کاربرد آزمون (DLS / Zeta potential) تعیین اندازه ذرات فلزی ، پلیمری و سرامیکی در اندازه ای…
Read More
فهرست