آزمایشگاه XRD

آزمون زاویه پایینخانهchevron_rightآزمون زاویه پایین نوع آزمون ها: آزمون پراش اشعه  ایکس-Normal Phase هزینه آزمون 1,000،000 ريال هزینه فازیابی 300،000 ریال شرایط درخواستی متقاضی تا زمان حداکثر 25 دقیقه با تعرفه مشابه پذیرفته می شود. آزمون لایه نازک -Grazing هزینه…
Read More
فهرست