آزمایشگاه XRD

نوع آزمون ها: آزمون پراش اشعه  ایکس-Normal Phase هزینه آزمون (دانشجویی) 4,500،000 ريال هزینه فازیابی 1,500،000 ریال شرایط درخواستی متقاضی تا زمان حداکثر 25 دقیقه با تعرفه مشابه پذیرفته می شود. آزمون لایه نازک -Grazing هزینه آزمون (دانشجویی) 4,500،000 ريال…
Read More