فرم پذیرش SEM

توجه لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید. نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در…
Read More

آزمایشگاه SEM

تست SEMخانهchevron_rightتست SEM تعرفه های SEM + EDAX : SEM + EDAX: هر ساعت 2،200،000 ریال پوشش طلا: 220،000 ریال Chamber vacuum: Resolution: • High-vacuum: < 6e-4 Pa • High-vacuum • Low-vacuum: 10 to 130 Pa – 3.0nm at 30kV…
Read More
فهرست