آزمایشگاه BET

خانهchevron_rightسطح ویژهتعرفه آزمون (دانشجویی): هزینه آزمون برای هر نمونه: 2,500,000 ریال کاربرد آزمون (BET) اندازه گیری سطح ویژه مواد (کاتالیستیها –نانو جاذبها و …) تعیین قطر منافذ ,حجم منافذ ,ساخت سطح و توزیع اندازه منافذ نانو ذرات تخمین تک نقطه…
Read More
فهرست